Tilbage til webshop

Så hurtigt indlæses webshops på forskellige platforme

En hastighedstest af 12 webshopudbydere - af Martin Bay

Dette er en lille objektiv hastighedstest baseret på forskellige webshopplatforme og udviklere/bureauer.

Fremgangsmåden var som følger:

  • find de største webshopudbydere
  • besøg deres hjemmesider og find de første (op til) 10 referencer
  • besøg referencen så cachen er varm
  • lav en PageSpeed test på referencen og gem mobil-scoren

Grafen herunder viser den gennemsnitlige score.


Bemærk at denne graf udelukkende er udtryk for PageSpeeds bedømmelse af en række webshops loadhastigheder. Det er vigtigt at tage følgende forbehold med i overvejelserne, når man kigger på grafen.

  • på alle platforme er det muligt for kunden at "ødelægge ting" på egen hånd. Det kan gøre ved at lægge plug-n-play integrationer ind i javascript, ved at installere plugins som er langsomme eller indeholder fejl osv. Det er umuligt at gardere sig imod, og det kan komme til udtryk i scoren herunder (derfor op til 10 referencer hvor muligt).

  • en hurtig loadtid er ikke ensbetydende med at en webshop er "god". For eksempel vil en statisk forside helt uden indhold score 100% i PageSpeed men næppe sælge særlig meget.

Testen blev lavet d. 3 april 2022 via pagespeed.web.dev. Ønsker du at se alle data som ligger til grund for grafen, så skriv til os - så sender vi regnearket og screenshots.

Copyright © 2022 ideal.shop. All Rights Reserved.