Tilbage til webshop

Handelsbetingelser og persondatapolitik


Produkt og definitioner
ideal.shop udbyder en internet-baseret tjeneste (hosted hjemmeside/webshop) rettet mod virksomheder. Med tjenesten kan virksomheder administrere en hjemmeside, hvor de kan handle med egne (slut)kunder. Tjenesten betegnes herefter som hjemmesiden.

Køberen af ideal.shop tjenesten (hjemmesiden) betegnes herefter som kunden.

Disse handelsbetingelser omhandler forholdet mellem ideal.shop og ideal.shops kunder.

Det er kundernes eget ansvar at oplyse om handelsbetingelser overfor deres egne kunder i hjemmesiden.

Ændringer til produkt
ideal.shop forbeholder sig retten til at ændre, tilføje og fjerne muligheder og elementer fra produktet, hvis det bedømmes at forbedre løsningen. Det betyder for eksempel at designet på en hjemmeside kan ændres/tilpasses løbende for at følge trends og den teknologiske udvikling samt for at understøtte nye former for forbrugerelektronik hvor hjemmesiden skal kunne benyttes. Ydermere kan ideal.shop opdatere tekst-skabelonerne til eksempelvis cookie-, salgs- og leveringsbetingelser såfremt det bedømmes at påvirke den enkelte hjemmeside i positiv retning (for eksempel for at overholde gældende og nye regler og lovgivning).

Priser
Det er gratis at oprette en ideal.shop hjemmeside. Som gratis kunde har man mulighed for at benytte hele ideal.shops hjemmeside tjeneste med få undtagelser. Det er ikke muligt at gennemføre en ordre i hjemmesiden før abonnement er oprettet. Det er ikke tilladt at benytte ideal.shops gratis demo-periode til at drive en aktiv/offentlig hjemmeside.

Information om priser for et ideal.shop abonnement kan findes her.

Alle priser på ideal.shop hjemmesiden og andet materiale er oplyst uden moms med mindre andet fremgår.

Priserne for ideal.shops løbende ydelser kan reguleres én gang årligt på grundlag af ændringer i markedet samt i nettoprisindekset, publiceret af Danmarks Statistik med oktober måned som basis. Regulering får virkning pr. 1. januar det efterfølgende år. Reguleringer varsles som minimum én måned i forvejen via e-mail til hjemmesidens ejer.

Betaling
For at aktivere en hjemmeside skal kunden tilknytte et betalingskort til sin konto.

Skyldig beløb faktureres i begyndelse af hver måned baseret på foregående måneds forbrug.

Kunden har altid mulighed for at slette og/eller skifte det kort, som er tilknyttet dennes konto. Det gøres via kundens login under "Konto".

Alle betalinger håndteres eksternt af Quickpay, Clearhaus, Worldline og NETS gennem sikre og certificerede kanaler. Følgende betalingskort kan benyttes: Dankort, Visakort, Visa electron, Mastercard, Maestro. Ingen betalingskortoplysninger gemmes hos ideal.shop.

Ved alle former for betaling sendes en e-mailkvittering til kundens e-mailadresse samt en faktura stilles til rådighed til download via kundens login.

24 måneders reklamationsret
ideal.shop bestræber sig på at levere en stabil og sikker tjeneste. Kundens tilfredshed er vores sikkerhed for fremtidig forretning. Såfremt kunden er utilfreds med leveret tjeneste, kan ideal.shop kontaktes med henblik på undersøgelse af eventuelle udfald og fejl. Hvis det bedømmes, at leveret tjeneste ikke lever op til produktbeskrivelsen, kan kunden enten få refunderet et beløb relativ til abonnement-omkostningen i det berørte periode, eller få forlænget aktuelt abonnement uden beregning. Kunden skal reklamere inden 2 måneder efter man har konstateret fejlen eller manglen.

Opsigelse/ophør
Det er til enhver tid muligt både at stoppe et abonnement og/eller lukke en konto. Det gøres via kundens login ved at gå til "Konto". I begge tilfælde skal et eventuelt skyldigt beløb betales til ideal.shop ved førstkommende månedsskifte.

Det er ikke muligt at overføre eller udtrække overskydende abonnement-dage eller positiv saldo.

Ved ophør af abonnement kan ideal shop ApS vælge at slette en kundes hjemmeside og dertilhørende uploadet/genereret materiale (data og filer m.m.). Før enhver form for sletning vil kunden blive informeret herom minimum én måned i forvejen.

ideal shop ApS forbeholder sig retten til at opsige en kundes abonnement eller lukke en hjemmeside ned med øjeblikkelig virkning hvis det bedømmes, at kundens hjemmeside bruger en urimelig mængde ressourcer, hvis hjemmesiden udgør en fare for den stabile drift af andre hjemmesider eller hvis der er mistanke om nogen form for misbrug eller lovbrud. I disse tilfælde skal ideal shop ApS så vidt muligt først forsøge at finde en løsning som ikke medfører nedetid for kundens hjemmeside.

ideal shop ApS forbeholder sig retten til at opsige en kundes abonnement eller lukke en hjemmeside ned med øjeblikkelig virkning hvis det bedømmes, at kundens hjemmeside opererer i strid med gældende lovgivning.

Klagemulighed med Tryghedsmærket
Du kan oprette en klage via Tryghedsmærket og forsøge at løse problemet i samarbejde med hjemmesiden og Tryghedsmærket inden du klager ved hjælp af ovenstående muligheder.

Du kan oprette klagen her: https://tryghedsmaerket.dk/complain

Databehandleraftale (beskyttelse af persondata)
Ved indgåelse af aftale mellem ideal.shop og kunde, og gennem accept af disse handelsbetingelser, accepteres vedhæftede databehandleraftale også.
Aftalen indeholder rammer og forpligtelser for især ideal.shop overfor kunden, omhandlende sikkerhed og behandling af personfølsomme oplysninger.

Databehandleraftale

Databehandleraftalen definerer bl.a.:

Følgende oplysninger indsamles fra kunden: Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse. Hvis kunden driver virksomhed beder vi desuden om: CVR-nummer og virksomhedsnavn.

Såfremt kunden ønsker hjælp til at opsætte kortbetaling gennem en betalingsformidler som Worldline, Quickpay, Clearhaus eller NETS, videregiver ideal.shop de nødvendige forretningsmæssige og personlige oplysninger til aktuel betalingsformidler.

Personoplysningerne registreres hos ideal shop ApS og opbevares i op til fem år efter kunden afslutter sit abonnement og lukker sin hjemmeside, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på www.ideal.shop er Martin Bay Pedersen.

Som registreret hos ideal shop ApS, har kunden altid ret til at sende sine indvendinger mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om denne. Disse rettigheder har kunden efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til info@ideal.shop

Bed om sletning af data
Ønskes data slettet hurtigere end via automatiske processer (beskrevet herover) skal forespørgsel sendes til: support@ideal.shop

ideal.shop
Tjenesten udbydes af selskabet:

ideal shop ApS
Jyllandsgade 4, 1.mf
7400 Herning

CVR: 36 95 67 12
Telefon: 71 99 22 74

Forbehold for ændringer
ideal.shop forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere gældende regler og betingelser.

Copyright © 2022 ideal.shop. All Rights Reserved.