Tilbage til webshop

Best practice – Tryghed & Webshops

Dorthe Schmidt er gæsteskribent hos ideal.shop og partner hos Tryghedsmærket.

Med fokus på forbrugertryghed, er det vigtigt for alle typer web-shops - store som små -, at have mulighed for at signalere sikker e-handel.

Ligesom det for forbrugeren er særdeles vigtigt, at føle sig tryg og sikker i enhver e-handel, har det også afgørende betydning for web-shops, at kunne fremstå med tryghed og tillid overfor for deres kunder, der handler i web-shoppen.

De fleste køb på nettet går godt, men alligevel oplever omkring 1/3 (37%) af forbrugere, som handler på internettet problemer i forbindelse med et eller flere køb. Det er en stigning i forhold til 2009, hvor kun 8% af forbrugerne oplevede problemer ved et køb på nettet.

Som web-shop ejer er der derfor flere ting man kan have fokus på, for at forbrugeren oplever, at de handler på en tryg og troværdig web-side.

Opmærksomhed på web-siden

Vær opmærksom på, at hjemmesiden fremstår troværdig.

Hvis hjemmesiden er på dansk, skal web-shoppens tekst være i et tydeligt og korrekt dansk sprog.

Web-siden skal indeholde alle kontaktoplysninger- så som:

Navn, CVR-nr., Fysiske adresse, e-mail og evt. telefonnr.

Desuden skal oplysninger om GDPR samt cookie-politik fremgå af web-siden.

Certificerede hjemmesider

For at forbrugeren oplever at få det bedste resultat i en tryg og sikker e-handel, vil det være en god idé, at web-shoppen er certificeret.

Hos Tryghedsmærket har alle web-shops gennemgået en validerings-kontrol, der bl.a. sikrer forbrugeren, at de handler i en web-shop, hvor ejere grundigt bliver verificeret inden certificering kan opnås.

Dette er forbrugerens garanti for, at de handler hos en reel og troværdig webshop.Web-shoppens handels- og leveringsbetingelser

Det er afgørende, at web-shoppen på sin web-side har synlige handels- og leveringsbetingelser, der er udførligt beskrevet - og lever op til gældende lovgivning.

ideal.shop sørger for at implementere handelsbetingelserne på web-siden. Disse er godkendte af Tryghedsmærket

Hos Tryghedsmærket certificerede web-shops er fortrydelsesfristen i de fleste tilfælde 30 dage, selvom lovgivningen henviser til 14 dage, når der handles i net-butikker.

Er uheldet ude

Får web-shoppens kunder brug for en klage-mulighed, skal web-shoppen henvise til:  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, https://naevneneshus.dk/ eller til https://tryghedsmaerket.dk.

Har forbrugere bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan de klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af klage, skal forbrugeren henvises til at angive web-shoppens mailadresse.

Ovenstående gode råd, vil sammen med web-shoppens fokus på god service og unikke produkter, medvirke til trygge og tilfredse kunder, - som er grundlaget for web-shoppens øget e-handel.

Copyright © 2022 ideal.shop. All Rights Reserved.