Shopstart has changed its name to ideal.shop - tap here for more information

Best practice – Tryghed & WebshopsDorthe Schmidt er gæsteskribent hos Shopstart og partner hos Tryghedsmærket.


Med fokus på forbrugertryghed, er det vigtigt for alle typer web-shops - store som små -, at have mulighed for at signalere sikker e-handel.

Ligesom det for forbrugeren er særdeles vigtigt, at føle sig tryg og sikker i enhver e-handel, har det også afgørende betydning for web-shops, at kunne fremstå med tryghed og tillid overfor for deres kunder, der handler i web-shoppen.

De fleste køb på nettet går godt, men alligevel oplever omkring 1/3 (37%) af forbrugere, som handler på internettet problemer i forbindelse med et eller flere køb. Det er en stigning i forhold til 2009, hvor kun 8% af forbrugerne oplevede problemer ved et køb på nettet.

Som web-shop ejer er der derfor flere ting man kan have fokus på, for at forbrugeren oplever, at de handler på en tryg og troværdig web-side.

Opmærksomhed på web-siden

Vær opmærksom på, at hjemmesiden fremstår troværdig.

Hvis hjemmesiden er på dansk, skal web-shoppens tekst være i et tydeligt og korrekt dansk sprog.

Web-siden skal indeholde alle kontaktoplysninger- så som:

Navn, CVR-nr., Fysiske adresse, e-mail og evt. telefonnr.

Desuden skal oplysninger om GDPR samt cookie-politik fremgå af web-siden.

Certificerede hjemmesider

For at forbrugeren oplever at få det bedste resultat i en tryg og sikker e-handel, vil det være en god idé, at web-shoppen er certificeret.

Hos Tryghedsmærket har alle web-shops gennemgået en validerings-kontrol, der bl.a. sikrer forbrugeren, at de handler i en web-shop, hvor ejere grundigt bliver verificeret inden certificering kan opnås.

Dette er forbrugerens garanti for, at de handler hos en reel og troværdig web-shop.


Web-shoppens handels- og leveringsbetingelser

Det er afgørende, at web-shoppen på sin web-side har synlige handels- og leveringsbetingelser, der er udførligt beskrevet - og lever op til gældende lovgivning.

Shopstart sørger for at implementere handelsbetingelserne på web-siden. Disse er godkendte af Tryghedsmærket

Hos Tryghedsmærket certificerede web-shops er fortrydelsesfristen i de fleste tilfælde 30 dage, selvom lovgivningen henviser til 14 dage, når der handles i net-butikker.

Er uheldet ude

Får web-shoppens kunder brug for en klage-mulighed, skal web-shoppen henvise til:  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, https://naevneneshus.dk/ eller til https://tryghedsmaerket.dk.

Har forbrugere bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan de klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af klage, skal forbrugeren henvises til at angive web-shoppens mailadresse.

Ovenstående gode råd, vil sammen med web-shoppens fokus på god service og unikke produkter, medvirke til trygge og tilfredse kunder, - som er grundlaget for web-shoppens øget e-handel.Flere guides og artikler


Create an ideal.shop webshop now

ideal.shop er en super brugervenlig webshopløsning til alle behov. Her kan du lave din egen webshop på kort tid. Webshoppen er forudfyldt med handelsbetingelser, ordrehåndtering og et simpelt design som virker på små og store skærme.